Aktualizacja platformy Wapro B2C / B2B / Hybrid

W nocy z 31.05 na 01.06 została wykonana aktualizacja platformy e-commerce Wapro do wersji 4.10.

Poniżej opis zmian i nowości udostępnionych użytkownikom w ramach aktualizacji.

Nowy wygląd Panelu Administracyjnego – Etykiety

Kontynuując proces migracji technologicznej Panelu Administracyjnego, udostępniono kolejny moduł w nowej technologii – Etykiety (Sklep → Asortyment). Moduł został gruntownie przebudowany, tak aby udoskonalić proces zarządzania i tworzenia etykiet.

Panel z informacją o ostatnich dostawach na magazyn

Dzięki nowej funkcjonalności Etykiet dynamicznych i ich parametrowi Liczba dni od ostatniego zwiększenia stanu magazynowego możliwe jest udostępnienie w Sklepie informacji o towarach, które zostały przyjęte na magazyn w ostatnim czasie, dzięki czemu Kupujący nie będą musieli każdorazowo wyszukiwać danych towarów, by sprawdzić czy zmieniła się ich dostępność.

Przewidywana data realizacji zamówienia

Udostępniono możliwość prezentacji w koszyku w Sklepie przewidywanej daty realizacji zamówienia. Data ta jest wyliczana na podstawie zdefiniowanych czasów realizacji poszczególnych pozycji zamówienia oraz (opcjonalnie) wskazanego kalendarza pracy. Opcję Pokaż przewidywaną datę realizacji zamówienia można włączyć w zakładce Proces składania zamówienia w module Ustawienia sklepu (Administracja → Konfiguracja). Domyślnie opcja jest wyłączona.

W celu dostosowania systemu do aktualnych wymagań prawnych i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w zakresie obsługi plików cookies wprowadzono szereg zmian w polityce plików cookie. W ramach nowej wersji zastosowano kilka istotnych zmian w kontekście zgód użytkownika na pliki cookie. Rozbudowano widoczny w Sklepie baner Polityka plików cookies. Kupujący od razu po wejściu na stronę Sklepu ma możliwość zaakceptowania wszystkich zgód na pliki cookie Akceptuj opcjonalne pliki cookie lub ich odrzucenie Blokuj opcjonalne pliki cookie. Może również akceptować/odrzucać pojedyncze opcje klikając: Ustawienia plików cookie i zaznaczając/odznaczając wybrane zgody, a następnie zapisać swój wybór klikając Potwierdź ustawienia. Opcja Ustawienia plików cookie jest również dostępna w stopce strony Sklepu, Kupujący może więc w dowolnym momencie zmienić status swoich zgód. Domyślnie wszystkie zgody opcjonalne są niezaakceptowane. Jeżeli Kupujący nie zaakceptuje ani nie odrzuci zgód opcjonalnych, korzystanie ze sklepu nie jest zablokowane. Zapisane zostaną tylko niezbędne pliki cookie, które są konieczne do funkcjonowania Sklepu. Zgoda na nie jest zawsze aktywna i nie ma możliwości jej dezaktywacji. Zapisane pliki wygasają po zakończeniu sesji.

Google reCAPTCHA v3

Udostępniono możliwość korzystania z Google reCAPTCHA w wersji 3. W wersji tej zmieniony został sposób sprawdzania przez witryny aktywności wskazujących na obecność bota bądź realnego użytkownika. Generowana jest ocena, która informuje o tym, jak podejrzana jest dana interakcja, co oznacza, że użytkownicy w ogóle nie muszą podejmować żadnych działań np. wybierać właściwego obrazka.

Atrybuty kontrahenta

Udostępniono moduł Atrybuty kontrahenta(Sklep → Konfiguracja). W module tym można tworzyć atrybuty dla KontrahentówOddziałów Kontrahenta lub Użytkowników (przycisk Dodaj w odpowiedniej zakładce). Przypisywanie atrybutów i ich wartości jest dostępne w zakładce Atrybuty na karcie danego KontrahentaOddziału kontrahenta czy Użytkownika.

Panele – nowe możliwości konfiguracji układu strony Sklepu – kontynuacja

Poszerzono możliwość konfiguracji stron sklepu o kolejne dwie sekcje: Górna sekcja zewnętrzna i Dolna sekcja zewnętrzna. Mogą być one wyświetlane na całej szerokości strony, odpowiednio u góry/na dole. Konfiguracji można dokonać w Panelu Administracyjnym w zakładce Rozkład paneli (CMS → Konfiguracja układu → Panele). Wyświetlanie „na całej szerokości strony” oznacza, że jeśli na stronie widoczne są kolumny boczne (lewa/prawa) – to panele dodane do sekcji zewnętrznych będą wyświetlane nad/pod nimi.

Nowe ustawienia panelu Kategorie

Dodano nowe ustawienia panelu Kategorie (CMS → Konfiguracja układu → Panele → Konfiguracja paneli). Jeśli włączona zostanie opcja Ograniczenie do bieżącej kategorii na stronie kategorii – użytkownik będący na stronie kategorii zobaczy w panelu gałąź aktualnie oglądanej kategorii. Np. wybierając produkty z kategorii „Kawy” – na panelu wyświetlona zostanie tylko ta kategoria i jej kategorie podrzędne.

Udostępniono również opcję Dodaj atrybut rel=’nofollow’ do linków kategorii. Ten atrybut informuje roboty indeksujące, aby nie podążały za linkiem. Jeśli drzewo kategorii dostępne jest również z innego miejsca niż panel kategorii, warto rozważyć wybranie tej opcji, aby ograniczyć zbędne skanowanie strony przez roboty i zmniejszyć wydatki na indeksowanie (Crawl Budget).

Nowe Wstawki systemowe

Aby umożliwić informowanie Kupujących o sposobie przetwarzania danych osobowych podanych podczas zapisu do newslettera lub w formularzu kontaktowym dodano dwie nowe Wstawki systemowe (CMS → Edycja treści): Pod biuletynem informacyjnym i Pod formularzem kontaktowym. Treść wstawki Pod biuletynem informacyjnym będzie widoczna u dołu Panelu biuletynu informacyjnego. Widocznością tego panelu można zarządzać w module Panele (CMS → Konfiguracja układu). Treść wstawki Pod formularzem kontaktowym będzie widoczna u dołu Strony systemowej Kontakt (CMS → Edycja treści).

Dodatkowe sekcje na Stronie produktu – Inne

Na wzór dotychczas funkcjonującej sekcji Inne, którą można umieścić na Stronie produktu (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu), dodano kolejne sekcje Inne o numerach od 2 do 5. Można w nich wyświetlać wartości Atrybutów (Sklep → Asortyment) o typie Tekstowy tłumaczony. Aby atrybut taki był widoczny w danej sekcji, należy włączyć jego Widoczność na odpowiedniej zakładce, np. Karta produktu – zakładka „Inne – 2”. Wyświetlaniem atrybutów można zarządzać na karcie danego atrybutu i/lub zbiorczo w zakładce Widoczność atrybutów.

Nowa widoczność Atrybutów

Dla Atrybutów produktów (Sklep → Asortyment) dodano nową widoczność Indeksacja i mapa stron. W przypadku wyłączenia tej widoczności na stronie atrybutu zostaje dodany znacznik meta „robots” o wartości „noindex, nofollow”. Natomiast w przypadku mapy stron, strona atrybutu nie będzie się pojawiać. Domyślnie widoczność ta jest włączona dla wszystkich atrybutów. Można nią zarządzać na karcie danego atrybutu (opcja Widoczność atrybutu) lub zbiorczo w zakładce Widoczność atrybutów.

Strategia naliczania rabatów ceny bazowej produktu

W Ofertach udostępniono nową Strategię naliczania rabatów ceny bazowej produktu. Pozwala ona na Rabatowanie wszystkich pozycji lub Ignorowanie rabatów. Rabatami, które można w ten sposób ignorować, są obniżki ceny bazowej produktu widoczne w zakładce Ceny na karcie danego produktu (Sklep → Asortyment → Produkty). Dotyczy to zarówno obniżek zapisanych jako Rabat, jak i tych zapisanych jako Cena po rabacie. Opcja ta jest dostępna na karcie danej oferty, w zakładce Dane podstawowe.

Dostępne tylko transformaty dedykowane dla oddziałów

Umożliwiono tworzenie transformat, które będą dostępne tylko jako dedykowane dla oddziałów kontrahentów. Jeśli w Konfiguracji danej transformaty (Sklep → Integracje zewnętrzne → Eksport) będzie zaznaczona opcja Dostępne tylko transformaty dedykowane dla oddziałów, wówczas nie będzie widoczny link ogólny do transformaty. Natomiast tak jak dotychczas będą dostępne transformaty dla poszczególnych Oddziałów kontrahentów wybranych w zakładce Dedykowane transformaty dla oddziałów.

Osobna numeracja dla zamówień B2B i B2C (HYBRID)

Dla sklepów typu Hybrid umożliwiono wprowadzenie osobnej numeracji zamówień poprzez umożliwienie dodania do Prefiksu zmiennej Company. Zmienna ta jest definiowana jako: #{company ? 'wartość dla klienta firmowego’:’wartość dla klienta indywidualnego’} np. #{company ? 'B2B’:’B2C’}. Edycji prefiksu można dokonać w ustawianiach Numeru zamówienia (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Sprzedaż).

Program lojalnościowy – dzielnik punktów zarabianych

Wprowadzono możliwość definicji Dzielnika punktów zarabianych w programie lojalnościowym na potrzeby prezentacji dla kupującego w Sklepie. Dzielnik ten można zdefiniować w zakładce Konfiguracja ogólna (Sklep → Konfiguracja → Program lojalnościowy). Domyślnie ma on ustawiona wartość 1 co nie ma wpływu na prezentację punktów zarabianych. Ustawienie wartości np. 10 spowoduje, że przy przeliczniku 1 PLN = 0,01 pkt, w Sklepie przy produkcie o wartości 100 złotych wyświetlana będzie wartość punktów zarabianych 0,1 pkt ((0,01/10)*100=0,1). A przy zakupie produktów tańszych, widoczna będzie ilość punktów zarabianych 0, ale będą one naliczane w tle i widoczne w podsumowaniu zamówienia przy zakupie większej ilości produktów. Dzięki tej opcji definiowanie programu lojalnościowego jest bardziej elastyczne i pozwala na lepsze dopasowanie do potrzeb Sprzedającego.

Pokazywanie wartości limitu niezależnie od strategii blokowania

Udostępniono nową opcję w ustawieniach Limitów kupieckich (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu) – Pokazuj wartość limitu niezależnie od strategii blokowania. Domyślnie wartość limitu kupieckiego jest prezentowana w Sklepie tylko w przypadku, gdy jego wartość jest związana z wybraną strategią blokowania. Natomiast przy włączonej (Tak) opcji Pokazuj wartość limitu niezależnie od strategii blokowania – wartość limitu będzie widoczna w sklepie zawsze, niezależnie od wybranej Strategi blokowania.

Zarządzanie widocznością walut w Sklepie

Umożliwiono zarządzanie widocznością walut w Sklepie. Opcja Widoczność jest dostępna w ustawieniach Waluta i język (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia Sklepu). Jeśli widoczność danej waluty zostanie wyłączona, nie będzie ona dostępna w liście wyboru waluty w Sklepie.

Dziedzina dynamicznych grup oddziałów – Liczba dni od pierwszego zalogowania

Dziedzina dynamicznych grup oddziałów została poszerzona o nowy parametr Liczba dni od pierwszego zalogowania. Jest to liczba dni, które upłynęła od daty pierwszego zalogowania pierwszego Użytkownika danego Oddziału kontrahenta. Pozwala to na definicję grupy nowych Oddziałów kontrahenta i np. premiowanie ich ofertą dedykowaną.

Nowe kolumny na liście produktów w Panelu Administracyjnym

Aby umożliwić filtrowanie produktów w Panelu Administracyjnym po tych parametrach, do listy Produktów (Sklep → Asortyment) dodano dwie nowe kolumny Sprzedaż poniżej stanu oraz Ukryj cenę na produkcie. Kolumny te domyślnie są ukryte, ich widoczność można włączyć w opcji Widoczne kolumny.

Raport zamówień według ofert dedykowanych

Udostępniono dwa nowe Raporty (Administracja → Narzędzia): Raport zamówień wg ofert dedykowanych (szczegółowy) oraz Raport zamówień wg ofert dedykowanych (zbiorczy), które prezentują dane na temat wykorzystania Ofert dedykowanych na zamówieniach.

Dostawa InPost Paczkomat – paczka ekonomiczna

Udostępniono nową systemową Metodę dostawy (Sklep → Konfiguracja) – Paczkomaty – paczka ekonomiczna. Jest to kopia dostawy Paczkomaty, którą można skonfigurować alternatywne koszty dostawy dla paczek ekonomicznych (o niskim priorytecie wysyłki) zgodnie z porozumieniem z dostawcą.

Image