enova365 - nowa wersja z numerem 2006.0.0.

Szanowni Państwo,

W dniu 30 lipca 2020 roku została opublikowana wersja 2006.0.0 enova365, w której pojawiły się nowości funkcjonalne w modułach Kadry Płace, Księgowość, Handel, Produkcja, Workflow oraz Business Intelligence.


W module Kadry Płace:

 • Do e-wniosków dodano kategorie związane z nieobecnościami, kadrowe, czasem pracy oraz PPK. Wśród nich znajdują się: e-wnioski o delegację, opiekę, urlop, ubezpieczenie członka rodziny, wydanie kopii dokumentacji pracowniczej, zmianę adresu, danych podatkowych, osobowych, dokumentu tożsamości oraz rachunku bankowego.
 • W ramach rozwoju funkcjonalności obsługujących Pracownicze Plany Kapitałowe w Pulpicie Pracownika wprowadzono wniosek o dobrowolne przystąpienie do programu dla osób powyżej 55 roku życia.

W module Księgowość:

 • Wprowadzono szablony kopiowania dokumentów - dodano możliwość oznaczania dokumentów ewidencji typu: PK, sprzedaż i zakup jako szablonów do kopiowania.
 • Wprowadzono do systemu stopę odsetek handlowych stosowanych w rozliczeniach z podmiotami leczniczymi. 
 • Na wezwaniach do zapłaty, zarówno w wariancie obliczeń z jedną pozycją jak i w wariancie szczegółowym, w zakresie obliczania odsetek podatkowych wprowadzono zasady zaokrąglania do pełnych złotych oraz weryfikowania wartości kwoty minimalnej analogiczne jak dla not odsetkowych.
 • Wprowadzono możliwość przygotowania łączonego przelewu dla kilku płatności Mechanizmu Podzielonej Płaności pochodzących z tego samego dokumentu.
 • Dla deklaracji VAT-7 w wersjach 20 i 21 dodano informację o zaokrągleniach dotyczących korekt podatku naliczonego ujmowanych w sekcji D.3 deklaracji.
 • Czynność Sprawdź status kontrahentów dostępną na liście Rejestr VAT rozbudowano o możliwość sprawdzania statusu kontrahentów według daty operacji dokumentu lub daty rozliczenia VAT . Nowe opcje weryfikacji są dostępne, jeżeli w konfiguracji do weryfikacji statusu VAT kontrahentów wskazano Wykaz podatników VAT (Biała lista). 
 • Biurom Rachunkowym umożliwiono pobieranie i uzupełnianie danych obsługiwanej firmy na podstawie danych z GUS.

 

W module Handel:

 • System enova365 został zintegrowany z kolejną platformą e-commerce – WooCommerce. Tym samym oprogramowanie jest już zintegrowane z czterema platformami: Presta, Shoper, Magento oraz WooCommerce.
 • Dodatek e-Sklepy Konektor rozbudowany został o czynność umożliwiającą import towarów z e-sklepu do enova365.
 • Od 1 lipca 2020 roku obowiązuje nowa matryca stawek VAT, czyli nowy wykaz stawek VAT dla towarów oparty o klasyfikację PKWiU 2015. Zmiany dotyczą niektórych towarów objętych dotąd stawkami 5% i 8%.
 • Dodano wydruk „Nierozliczone faktury zaliczkowe”, dostępny na liście faktur sprzedaży.

Produkcja:

 • Moduł Produkcja rozbudowano o możliwość definiowania zasobów produkcyjnych (wzorcowych oraz rzeczywistych), które mogą być przypisywane do operacji technologicznych, technologii i zleceń produkcyjnych podobnie jak ma to miejsce w przypadku surowców.
 • Na liście zleceń produkcyjnych dodano czynność Bilans surowców. Umożliwia ona przygotowanie zbiorczego bilansu surowców dla zaznaczonych zleceń, w trybie surowców podstawowych (czyli bez uwzględniania technologii podrzędnych). Dotychczas bilans surowców dostępny był tylko z poziomu formularza zlecenia produkcyjnego.
 • W karcie towaru dodano zakładkę Pozycje/Zleceń, na której prezentowane są pozycje zleceń produkcyjnych z danym towarem.
 • Dodano nową listę dokumentów o nazwie "Dokumenty magazynowe". Nowa lista prezentuje dokumenty rozchodu surowców i przyjęcia produktów (RWP i PWP) oraz ich korekty.

 

W module Workflow:

 • Dodano nowy typ zadania procesowego o nazwie Podproces oraz dodano nowe pole na definicji takiego typu zadania: Podproces.

 

W module Business Intelligence:

 • W celu bieżącej analizy danych w Pulpitach Pracownika, Kierownika, Kontrahenta oraz BR, od wersji 2006 udostępnione zostały analizy BI wyświetlane na Panelach BI.
 • Wersja przeglądarkowa enova365 została wzbogacona o Panele BI.
 • Dodane zostały nowe modele danych oraz utworzone na ich podstawie wizualizacje w formie wskaźników, wykresów i tabel. Prezentują powszechnie znane mierniki w obszarze HR w odniesieniu do nowych specjalistycznych mierników związanych z monitorowaniem wpływu pandemii koronawirusa na takie aspekty jak: redukcje etatów, redukcje kosztów wynagrodzeń, wynagrodzenia postojowe, nieobecności związane z opieką, przymusowa kwarantanna, czy nawet zwolnieniami.
 • Dodano nowe modele danych i wizualizacje umożliwiające analizowanie wartości marży uzyskiwanej przez opiekunów handlowych w oparciu o dane utrwalone i przy wykorzystaniu standardowej funkcjonalności opiekunów, dostępnej w enova365.
Link do pobrania nowej wersji
Image