Nowa wersja Wapro Mobile 8.81.4

Poniżej znajdziesz pełną listę zmian (mm – mobilny magazynier, mh – mobilny handlowiec, iw – inwentaryzator)

Mobilna firma:

 • Pobieranie adresów kontrahenta z GUS bazy REGON. (mh, mm)

Możliwość automatycznego dodania lub aktualizacji danych kontrahenta na urządzeniu mobilnym na podstawie podanego numeru NIP kontrahenta.

                Korzystając z integracji z bazą GUS, możemy pozyskać najnowsze informacje dotyczące firm, takie jak nazwa, adres, REGON, status czy datę rozpoczęcia i zakończenia działalności.

 • Adresy dostaw kontrahentów. (mh, mm)

Pełna wymiana danych adresów dostaw kontrahentów z WAPRO Mag oraz możliwość tworzenia i edycji nowych miejsc dostawy na urządzeniu mobilnym.

Wybór jak i dodanie nowego adresu dostawy możemy dokonać na nowo tworzonych dokumentach rozchodowych.

Pełna obsługa operacji związanych z miejscem dostawy jest możliwa również po stronie Konsoli zarządzającej w kartotece kontrahenta.

W przypadku posiadania wielu lokalizacji dostaw, zachowanie adresów jak również domyślnej lokalizacji oraz ich wyboru na dokument znacznie przyspiesza pracę z zamówieniami i eliminuje pomyłki.

 • Numery i operatorzy przesyłek. (mh, mm)

Przesłanie informacji zwrotnej z systemu centralnego do wystawionego zamówienia, zawierającej numer przesyłki, operatora i linka do strony weryfikacji dostawcy.

Informacja trafia do nagłówka wysłanego zamówienia. Po tapnięciu w link na urządzeniu nastąpi próba otworzenia strony z przypisanym numerem

lub możliwości wpisanie ręcznego gdy strona nie posiada mechanizmu bezpośredniego przekazania.

 • Rozszerzenie wyświetlania nazwy pełnej w liście produktów oraz na wydrukach. (mh, mm)

Dodano możliwość wyświetlenia nazwy pełnej asortymentu oraz ograniczeniu wykorzystanej długości za pomocą parametru.

Zgodnie z parametrem dostosowano wydruk graficzny oraz pdf. Pozostałe wydruki zachowały obecną wielkość pola.

 • Możliwość wydruku kodu CN na dokumentach. (mh, mm)

Kod CN jest zamienny do klasyfikacji PKWiU, a konfiguracja zostaje zapamiętana.

 • Nowy parametr dla procesu weryfikacji zamówienia. (mm)

Dodano parametr umożliwiający blokadę wystawienia dokumentu handlowego do zweryfikowanego zamówienia. Wartość domyślna – Nie.

 • Dodano wpis o aktywności użytkownika przy zmianie statusu weryfikowanego zamówienia w systemie WAPRO Mag. (mm)
 • Poprawiono domyślną parametryzację i odblokowano część ukrytych parametrów po doinstalowaniu do bazy handlowca. (mm)
 • Dodano przesyłanie uwag w weryfikowanym zamówieniu. (mm)
 • Możliwość wydruku numeru BDO na fakturze. (mh, mm)
 • Rozszerzono filtrowanie po nazwie pełnej. (mh, mm)
 • Dodano przesyłanie znacznika domyślności rachunku przypisanego do kontrahenta. (mh)
 • Rozszerzenie filtrowania daty ‘Do’ w zakresach o zawsze aktualną datę. (mh, mm, iw)
 • Rozszerzenie nazwy pełnej w cennikach indywidualnych. (mh)
 • Poprawka dla eksportu rozrachunków z Konsoli zarządzającej. (mh)
 • Rozszerzono wydruk paragonów dla ewidencji pesel uzupełniając wymagane pola NIP domyślną wartością zer. (mh)
 • Poprawiono działanie filtra dostępności na stanie. (mm)
 • Dodano wyświetlanie interwału autoreplikacji w ustawieniach aplikacji. (mm)
 • Poprawiono działanie kreatora konfiguracji w zakresie mechanizmu walidacji i tworzenia użytkownika.
 • Aktualizacja wersji Java OpenJDK 20.
 • Zaktualizowano uprawnienia dla aplikacji dla systemu Android 13.
 • Zoptymalizowano wydajność aplikacji w kilku miejscach podczas działania na dużych bazach.
 • Zabezpieczono możliwość powstania zdiagnozowanych błędów ANR w aplikacjach mobilnych.
 • Skonfigurowano przykładowe targety dla nowej bazy Konsoli.
 • Poprawki graficzne interfejsu.
Image