Nowa wersja enova365 z numerem 2304.3.5

W dniu 16.06.2023 r. roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2304.3.5.

Szczegóły zmian dostępne są w ulotce.

W wersji udostępniono zmiany w przepisach obowiązujące na rok 2023 w obszarach Handel/Finanse i Księgowość oraz Kadry Płace związane z pracą zdalną.

Najważniejsze zmiany w wersji 2304.3.5:

W modułach Finanse Księgowość oraz Handel:

 • Przygotowaliśmy możliwość generowanie pliku JPK_GV dla Grup VAT, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 r

W module Kadry Płace:

 • W Panelu użytkownika w Pulpicie pracownika zmieniliśmy widżet „Limity nieobecności” na „Limity”. Do sekcji dodaliśmy nowe informacje:Zwolnienie od pracy – siła wyższa (dni) - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku
  Zwolnienie od pracy – siła wyższa (godz.) - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku
  Urlop opiekuńczy (niepłatny art 173.1 kp)  - limit widoczny po naliczeniu pracownikowi w danym roku
  Praca zdalna okazjonalna – limit widoczny po ustawieniu w kartotece pracownika w Kalendarz/Praca zdalna parametru Model pracy na: Praca zdalna lub Praca hybrydowa
 • Dodaliśmy nowy wydruk „Limit pracy zdalnej okazjonalnej„.
 • Dodaliśmy możliwość wyświetlenia informacji o pozostałym limicie pracy zdalnej okazjonalnej
 • Dodaliśmy dodatkowe typy limitu pracy zdalnej: kwartalny, półroczny
 • W Pulpitach HR dodaliśmy nową listę „Lokalizacje pracy zdalnej„, która dostępna jest w Pulpicie pracownika oraz Pulpicie kierownika
 • Dodaliśmy nową listę „Praca zdalna – lokalizacje„. Lista zawiera zgłoszone miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracowników wraz okresem obowiązywania.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Image