Nowa wersja enova365 z numerem 2310.1.1

W dniu 3.11.2023 r. opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2310.1.1.

Szczegóły zmian dostępne są w ulotce.

Wersja zawiera nowości rozwojowe oraz poprawki błędów i kierowana jest przede wszystkim do klientów posiadających moduł KiP.

Najważniejsze zmiany w wersji 2310.1.1:

W module Systemowym:

 • Interfejs użytkownika Dodaliśmy czynność Organizuj grupy, dostępną na listach. Pozwala ona na dodawanie i edycję cech grupujących oraz edycję ich słowników. W słownikach dostępne jest ustalanie kolejności wyświetlania elementów. Nowa czynność w wersji okienkowej docelowo zastąpi dotychczasowe mechanizmy zarządzania grupowaniem zlokalizowane w górnym pasku narzędzi w panelu grup.

W module Business Intelligence:

 • Merytoryczne – obszar księgowy i CRM Rozbudowaliśmy domenę BI_m_Zapisy na kontach_wszystkie o informacje o koncie syntetycznym (nazwa i symbol) dla każdego konta analitycznego na którym występuje zapis oraz o pole Typ2Konta – które wprost przypisuje informację czy konto jest bilansowe, wynikowe czy pozabilansowe oraz wprowadziliśmy zmiany w merytorycznych modelach danych z obszaru CRM i Nieruchomości.

W module CRM:

 • e-mail Na liście deklaracji PIT-11, PIT-R, IFT-1, IFT-1R oraz IMIR,​ dodaliśmy możliwość podglądu informacji o przesłaniu deklaracji do klienta przy pomocy wiadomości email.
 • SMS Dodaliśmy obsługę wysyłania sms za pomocą bramki MultiInfo.

W module DMS:

 • Dokument podstawowy Dla dokumentów podstawowych dodaliśmy nową metodę przekazania: KSeF.
 • Rejestry Dodaliśmy nowy rejestr dokumentów podstawowych Przychodzące KSeF.

W module Handel:

 • KSeF Dodaliśmy nową operację o nazwie Pobierz UPO, która umożliwia pobranie i zapisanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru dla dokumentu wysłanego do systemu KSeF. W wyniku tej operacji z systemu KSeF pobierana jest dokładna data i godzina przyjęcia dokumentu w systemie KSeF. Ma to szczególne znaczenie dla dokumentów wysyłanych do KSeF na przełomie dnia. Co więcej, na poziomie nagłówka dokumentu sprzedaży w zakładce Ogólne dodaliśmy nowe pole o nazwie Numer KSeF oraz dodaliśmy możliwość połączenia do platformy KSeF przedprodukcyjnej (Demo).
 • KSeF Na poziomie nagłówka dokumentu sprzedaży w zakładce Ogólne dodaliśmy nowe pole o nazwie Numer KSeF. W polu tym wyświetlany jest numer nadany przez system KSeF po wysłaniu do niego dokumentu sprzedaży.
 • KSeF Dodaliśmy możliwość wykorzystania narzędzi DMS w procesie tworzenia dokumentów zakupowych z zaimportowanych z KSeF plików faktur.
 • Terminale płatnicze W dodatku odpowiedzialnym za komunikację z terminalami płatniczymi dodaliśmy obsługę terminali, dla których płatności realizuje Bank PEKAO S.A.

W module Kadry i Płace:

 • Podstawa chorobowego W związku ze zmianą komentarza ZUS do ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa dostosowaliśmy zasady wliczania do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej z własnym pracodawcą lub wykonywanej na jego rzecz.
 • Nieobecności Dodaliśmy definicję nieobecności o nazwie „Turnus rehabilitacyjny”. Definicja ta służy do wprowadzenia nieobecności w sytuacji, gdy pracownik niepełnosprawny ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności wyjeżdża na turnus rehabilitacyjny trwający do 21 dni w trakcie roku. Dodaliśmy również definicję nieobecności o nazwie „Urlop bezpłatny (ćw.wojs.art.124.1 POORP)”. W związku z „Ustawą z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej: art. 59, art. 124” pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu bezpłatnego na okres odbywania przez pracownika ćwiczeń wojskowych, w czasie, którego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia pracownicze z wyjątkiem wynagrodzenia.

W module Ewidencja Środków Pieniężnych:

 • Odsetki Zaktualizowaliśmy w systemie wartości odsetek obowiązujące od 05.10.2023 r.

W module Księgowość:

 • Złe długi VAT Udostępniliśmy nowy parametr „Podmioty finalne” dla naliczania automatycznej korekty z tytułu złych długów VAT. Parametr dostępny jest dla czynności „Generuj” wywoływanej z poziomu dokumentu „Rozliczenia kasowe VAT” i domyślnie zaznaczony jest na Tak. Konsekwencją jego wyłączenia jest niedopuszczenie kontrahentów posiadających w swojej kartotece status podmiotu „Finalny” w analizie złych długów VAT.
 • Deklaracje PIT Wprowadziliśmy mechanizm pozwalający na naliczanie zaliczek kwartalnych dla podatku PIT wg skali i liniowo w sposób nie generujący należności w przypadku straty osiągniętej w kwartale.

W module Workflow:

 • Procesy Ujednoliciliśmy wygląd i zachowanie zakładki Obsługa procesu na formularzu zadania i Wybór kolejnego kroku w kreatorze.
 • Procesy Zmieniliśmy nazwę sekcji w Bannerze Workflow. Dotychczasowa nazwa Podejmij decyzję została zastąpiona przez informację z nazwą procesu oraz realizowanego zadania.
 • Procesy Dodaliśmy nową funkcjonalność Przycisku szybkiego dostępu dla przejścia w procesie.
 • Definicja procesu Do listy standardowych definicji procesu dodaliśmy nową – KSeF. Służy ona do obsługi faktur pobranych z Krajowego Systemu e-Faktur.

W Pulpicie Kontrahenta:

 • ServiceDesk Wprowadziliśmy możliwość dodania notatek wewnętrznych w zgłoszeniach oraz dodaliśmy nowe pole Termin realizacji.

W module Flota:

 • Badania techniczne Dodaliśmy możliwość rejestrowania informacji dotyczących przeprowadzonego przeglądu technicznego pojazdu. Dodatkowo na definicji zdarzeń dodaliśmy możliwość wskazania zdarzenia dedykowanego do przeprowadzania badań technicznych oraz opcję ustawienia wymagalności wprowadzenia informacji o przeprowadzonym badaniu podczas zamykania ustawionej definicji.
 • Flota Na formularzu Pojazdu dodaliśmy zakładkę Powiązane środki trwałe. Zakładka ta pozwala na powiązanie środka trwałego z pojazdem w wybranym okresie.
 • Rezerwacje Na formularzu rezerwacji pojazdu dodaliśmy pola „Poziom paliwa” uraz „Uwagi”.

W Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego:

 • PKBR Umożliwiliśmy użytkownikowi pulpitu obsługę pobranych z KSeF plików zakupu przy pomocy standardowego procesu Workflow KSeF. Zastosowanie procesu ułatwia przedsiębiorcy w pulpicie podgląd pliku KSeF, określenie czy dokument powinien być ujęty w kosztach, dołączenie notatek oraz załączników do pobranych plików a także naniesienie (przy pomocy matryc dokumentów) dodatkowych informacji użytecznych dla biura podczas księgowania dokumentów.

W module Projekty i Budżetowanie:

 • Budżetowanie
 1. W wersji platynowej umożliwiliśmy włączenie Budżetowania rozszerzonego, w którym umożliwiliśmy dodawanie kolejnych Wersji planu budżetu, dzięki czemu możliwe jest wprowadzanie zmiany w kwotach planowanych z określeniem daty, od jakiej mają one obowiązywać w budżecie. Do budżetu można dodawać dowolną ilość wersji planów, które odzwierciedlą zmiany jakie następują w trakcie realizacji projektu.
 2. Udostępniliśmy również funkcjonalność edycji pozycji budżetu i jednoczesnego wprowadzania kwot planowanych na dowolnie wybrany przez użytkownika okres lub etapy realizacji projektu w jednym oknie planowania.
 3. Umożliwiliśmy również przeglądanie budżetu poprzez różne perspektywy realizacji oraz porównywanie między sobą wyników otrzymywanych z różnych perspektyw.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Image