Aktualizacja Wapro e-Commerce 4.12.1

W dniu 18.10.2023 r. opublikowana została aktualizacja platformy Wapro e-Commerce do wersji 4.12.1. W ramach aktualizacji użytkownicy otrzymali szereg zmian i nowości – poniżej lista najważniejszych zmian.

Wapro e-commerce to kompleksowa usługa współpracująca z Wapro Mag systemem magazynowo sprzedażowym.

1. Nowy wygląd i możliwości Panelu Administracyjnego — Atrybuty

Kontynuując proces migracji technologicznej Panelu Administracyjnego, udostępniono kolejny moduł w nowej technologii — Atrybuty (Sklep → Asortyment). Moduł został gruntownie przebudowany, tak aby udoskonalić proces zarządzania atrybutami produktów.

2. Eksport — rozwój funkcjonalności

Udostępniono możliwość generowania Eksportu jako pliku csv. W tym celu w Konfiguracji Eksportu (Sklep → Integracja zewnętrzna) należy kliknąć przycisk Domyślna transformata CSV. Domyślnie, wartości np. Atrybutów są generowane w jednej kolumnie, rozdzielone przecinkami. Możliwa jest edycja transformaty we własnym zakresie, tak by dostosować ją do indywidualnych potrzeb. Pozostałe ustawienia działają tak samo, jak w przypadku Eksportu pliku XML.

Umożliwiono ustalenie dla danego pliku godziny jego automatycznej aktualizacji. Opcja Strategia aktualizacji dostępna jest w zakładce Konfiguracja na karcie danego _Eksportu. Widoczna tam jest również data ostatniej aktualizacji.

Umożliwiono również generowania Eksportu produktów w różnych językach wspieranych w Sklepie. Opcja Wybierz język do wygenerowania eksportu dostępna jest w Konfiguracji Eksportu (Sklep → Integracja zewnętrzna). Dostępne są tam do wyboru Wspierane języki, które mają włączoną Widoczność (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Waluta i język).

3. Domyślna waluta dla języka

Umożliwiono ustawienie waluty domyślnej dla danego języka obsługiwanego w Sklepie. Waluta ta będzie wyświetlana w Sklepie przy wybraniu danego języka, o ile Kupujący nie wybierze innej. Będzie ona również wykorzystywana w Eksporcie (Sklep → Integracje zewnętrzne) do generowania plików w innych językach. Ustawienia Domyślnej waluty można dokonać w zakładce Waluta i język (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu).

4. Nowy moduł — Atrybuty klienta

Udostępniono moduł pozwalający na definiowanie Atrybutów klienta (Sklep → Konfiguracja → Atrybuty klienta). Atrybuty takie można wykorzystać do zarządzania Klientami. W module można tworzyć atrybuty o typie: Logiczny, Liczbowy, Data, Tekstowy lub Tekstowy złożony. Można również określić czy: atrybut taki Przyjmuje zdefiniowane wartości, jest to Wartość wymagana oraz podać Identyfikator zewnętrzny.

5. Google Analytics — rozwój funkcjonalności

Dodano obsługę nowych zdarzeń w Google Analytics (Sklep → Integracje → Zewnętrzne → Google → Google GTM i Analytics). Uzupełniony został o nie również Szablonu kontenera Menedżera tagów Google.

6. Rabaty — ulepszenie

Rozszerzona została możliwość zdefiniowania procentowego Rabatu dla produktów i Rabatu dla zamówienia w zakresie od 1% do 99% z precyzją 0,1 (wcześniej do 0,5). Rabatami tymi można zarządzać w module Rabaty i kupony (Sklep → Konfiguracja).

7. Mobilny widok Sklepu — nowa opcja w Menu głównym

W ustawieniach widoku mobilnego w module Menu główne (CMS → Konfiguracja układu) udostępniono nową opcję Wyświetlaj przycisk powrotu do poprzedniej strony. Jeśli opcja zostanie zaznaczona, w menu w widoku mobilnym pojawi się przycisk, który umożliwi powrót na ostatnią oglądaną stronę Sklepu. Opcja jest dostepna dla wszystkich Trybów wyświetlania menu mobilnego.

8. Nowe systemowe schematy wyglądu

Udostępniono nowe systemowe Schematy wyglądu „xbrown”, 'xgreen”, „xpurple” i „xteal”. Schematy systemowe dostępne są w module Schematy wyglądu (CMS → Konfiguracja wyglądu).

9. Nowy sposób przekazywania kategorii w eksportach

Zmieniony został sposób przekazywania Kategorii w Eksporcie do Google i Facebook ze ścieżki na identyfikator. Umożliwi to przekazywanie danych w różnych językach.

Kontynuując prace nad rozwojem obsługi plików cookie, rozbudowany został mechanizm zarządzania plikami cookie oraz moduł Pliki cookie (Sklep → Konfiguracja). Udostępnione zostały nowe Zgody systemowe (Sklep → Konfiguracja → Słownik zgód). Umożliwiono również wymuszanie ponownego udzielania (lub odrzucenia) zgody na pliki cookie przez Kupujących w Sklepie.

11. Rabat na zamówienie — kryteria etykiety

Udostępniono nowe kryterium udzielania Rabatu dla zamówień (Sklep → Konfiguracja → Rabaty i kupony). Pozwala ono na określenie produktu, który musi się znaleźć w zamówieniu, by rabat został naliczony. Zakładka Kryteria etykiety dostępna jest na karcie danego Rabatu dla zamówienia. Domyślnie zaznaczona jest opcja, że rabat obowiązuje niezależnie od etykiety, czyli będzie udzielany zgodnie z pozostałymi kryteriami. Jeśli zaznaczona zostanie opcja Rabat obowiązuje dla: wybranych etykiet i dodana zostanie Etykieta, rabat będzie udzielny pod warunkiem, że w zamówieniu znajdzie się co najmniej jeden produkt przypisany do tej Etykiety (po spełnieniu pozostałych kryteriów).

12. Etykiety dynamiczne — nowe parametry

Rozszerzona została dziedzina Etykiet dynamicznych (Sklep → Sprzedaż → Etykiety). Dodano nowe parametry pozwalające zgrupować w etykiecie produkty po ich dostępności (lub braku dostępności), a także takie, które posiadają (lub nie) zdjęcie, krótki i/lub długi opis. Sposób zapisu poszczególnych parametrów w Kryteriach powiązania produktów do etykiety dynamicznej można sprawdzić pod przyciskiem Pokaż listę parametrów na karcie danej Etykiety dynamicznej w zakładce Kryteria powiązania.

13. Panele produktowe / pokazy slajdów produktów — opcja pomijania niektórych produktów

Umożliwiono wykluczanie z Pokazów slajdów z produktami oraz Paneli produktów produktów przypisanych do innej Etykiety. Podczas tworzenia/edycji pokazu, który ma być wyświetlany na Stronie głównej (CMS → Strona główna) lub w panelu bocznym (CMS → Panele → Konfiguracja paneli) w nowej sekcji Etykiety wykluczone można wybrać etykiety, z których produkty nie powinny się wyświetlać w tworzonym/edytowanym pokazie slajdów / produktów, nawet jeśli są przypisane do Etykiety wyświetlanych produktów.

14. Formularz kontaktowy — rozwój funkcjonalności

Rozbudowano konfigurację Formularza kontaktowego. Umożliwiono określenie czy w formularzu widoczne ma być pole do wpisania numeru telefonu, tematu wiadomości, pytania oraz dodatkowych informacji (Pole formularza kontaktowego 1-5). Opcje zarządzania formularzem kontaktowym dostępne są w Ustawieniach sklepu w nowej zakładce Komunikacja z klientem (Administracja → Konfiguracja).

15. Przekierowanie 301 — import z pliku

Umożliwiono zaimportowanie w Panelu Administracyjnym pliku xlsx lub csv z przekierowaniami. Opcja Importuj przekierowania dostępna jest w zakładce Przekierowania 301 w Ustawieniach sklepu (Administracja → Konfiguracja).

16. SEO — wykluczanie stron i atrybutów z indeksacji i mapy strony, ograniczenie crawlowania (nofollow)

Dla Stron własnych oraz Stron systemowych (CMS → Edycja treści) udostępniono opcję Do indeksacji przez wyszukiwarki (SEO). Domyślnie opcja jest włączona (Tak). Opcja jest niedostępna dla Strony systemowej — Strona główna (nie można wyłączyć jej indeksowania).

Uszczegółowiona została również interpretacja Widoczności Indeksacja i mapa strony Atrybutu (Sklep →Asortyment→Atrybuty).

17. Moduł Linki afiliacyjne

Kontynuując prace nad rozwojem funkcjonalności Linki afiliacyjne udostępniono nowy moduł (Administracja → Narzędzia), który umożliwia generowanie Linków afiliacyjnych dla Sklepu.

18. Przypisywanie produktów do Kategorii lub Etykiety — nowe kolumny

W zakładce Przypisane produkty na karcie danej Etykiety lub Kategorii (Sklep → Asortyment) udostępniono informacje o Kategorii głównej oraz Dostępności produktów przypisanych do Etykiety/Kategorii. Kolumny te są również widoczne w oknie przypisywania nowych Produktów do danej Etykiety/Kategorii. Dzięki temu możliwe jest filtrowanie przypisanych/przypisywanych produktów po tych wartościach.

19. Moduł Kategorie — nowa opcja zaznaczania

Ze względu na specyfikę modułu Kategorie zdarzają się sytuacje, gdy podczas filtrowania Kategorii niektóre z nich są wyszarzone. Oznacza to, że Kategoria ta nie spełnia warunków filtrowania, ale stanowi Kategorię nadrzędną dla Kategorii, która te warunki spełnia. W takim przypadku możliwe jest zaznaczenie (np. w celu edycji grupowej) tylko tych wartości, które nie są wyszarzone. Służy do tego przycisk Zaznacz zafiltrowane wiersze oznaczony symbolem 'zaznaczonego kwadracika z lejkiem’, znajdujący się w lewym górnym rogu listy Kategorii.

20. Narzędzia do śledzenia problemów z integracją zamówień

Umożliwiono śledzenie ewentualnych problemów z integracją zamówień z systemem ERP. Powiadomienie o błędach będzie cyklicznie (co godzinę) wysyłane do administratora sklepu (na ten sam adres mailowy, na który przesyłana jest informacja o nowym Zamówieniu). Aby wyłączyć przesyłanie powiadomienia, należy dezaktywować szablon wiadomości Zestawienie zamówień z błędami importu do systemu ERP (CMS → Edycja treści → Szablony wiadomości). Dodatkowo na liście Zamówień w Panelu Administracyjnym (Sklep → Sprzedaż) udostępniono nowy filtr Tylko zawierające błędy integracji.

21. Nowa Wstawka systemowa — Menu przed panelem ikon

Dodano nową Wstawkę systemową (CMS → Edycja treściMenu przed panelem ikon. Pozwala ona na wyświetlanie krótkich informacji w Sklepie w przestrzeni przed panelem ikon w prawym górnym rogu strony.

22. Pobieranie danych z GUS podczas podawania danych do faktury w Sklepie

Udostępniono mechanizm automatycznego uzupełniania danych do faktury w Sklepie po podaniu numeru NIP. Dane te są pobierane z GUS.

23. Przesyłanie Atrybutu zamówienia w wiadomości mailowej

Umożliwiono przesyłanie Atrybutu zamówienia w wiadomościach e-mail za pomocą Szablonu wiadomości (CMS → Edycja treści). W tym celu należy w Szablonie wiadomości umieścić parametr ${attribute_order:id} — Atrybut zamówienia o danym id np. ${attribute_order:10}.

24. Wyświetlanie numeru zamówienia klienta przy fakturze

Na liście i w szczegółach Faktur w Sklepie dodano informację o własnym numerze nadanym przez klienta przy tworzeniu zamówienia, na podstawie którego wystawiono daną Fakturę

Image