Zmiany w pakiecie mobilności

W związku z opublikowaniem (Dz. U. 2023 poz. 1523) ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym, w aktualizacji programu WAPRO Gang do wersji 8.81.0 wprowadziliśmy zmiany w obliczaniu wirtualnych diet dla kierowców. Diety te służą do wyznaczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i dochodu do opodatkowania.

Dla podstawowych i dodatkowych list, wypłaconych od 19.08.2023, wprowadzono stałe kwoty równoważne diecie z tytułu podróży służbowej w wysokości 60 EUR za każdy dzień pobytu za granicą, pomniejszającą podstawę wymiaru składek ZUS, oraz kwotę 20 EUR, pomniejszającą podstawę opodatkowania.

Dla list typu umowy wprowadzono stałą kwotę równoważną diecie z tytułu podróży służbowej w wysokości 60 EUR, pomniejszającą podstawę wymiaru składek ZUS.

Z powodu tych zmian uzupełnianie danych w kartotece systemu „Stawki diet” staje się zbędne, natomiast konieczne jest uzupełnienie danych w kartotece „Kursy walut” o pozycję w walucie oznaczonej EUR i z aktualnym kursem waluty Euro.

W przypadku korzystania w kartotece „Wirtualne diety dla kierowców” z opcji „Suma diet” kwota obniżająca podstawę opodatkowania jest obliczana jako 1/3 kwoty wprowadzanej diety.

Image