Nowa wersja Wapro Aukcje 8.81.0

W dniu 30.03.2023 r. opublikowana została najnowsza odsłona systemu do integracji Allegro oraz Baselinker z Wapro Mag czyli Wapro Aukcje.

Główny kierunek rozwoju w ostatniej wersji to udostępnienie funkcji, które pozwalają kompleksowo zintegrować dane z systemu magazynowo sprzedażowego z konektorem do różnych platform czyli Baselinker. Znacząco rozszerzono zakres integracji o statusy, ceny w tym obsługę cen walutowych w tym dla importowanych zamówień a także stanów magazynowych z uwzględnieniem wielu magazynów Wapro Mag i wielu katalogów Baselinker.

W wersji 8.81.0 z dnia 2023-03-30 wprowadzono następujące modyfikacje:

 • Rozdzielono całkowicie procesy synchronizacji z portalami Allegro oraz Baselinker.
 • Rozdzielono parametry konfiguracyjne w sekcji transakcje na zakładki Parametry wspólne, Allegro oraz Baselinker.
 • Dodano parametr w konfiguracji w sekcji Transakcje / Baselinker o nazwie Status pobieranych transakcji – umożliwia wskazanie konkretnego statusu z systemu Baselinker dla z jakim mają być pobierane transakcje (domyślnie pobierane są wszystkie statusy i potwierdzone w Baselinker).
 • Dodano parametr w konfiguracji w sekcji Transakcje / Baselinker o nazwie Synchronizuj statusy zamówień Baselinker – umożliwia wskazanie mapowania statusów systemu Baselinker na statusy Wapro Mag co spowoduje wysyłanie tych statusów do Baselinker w momencie wykrycia zmiany w systemie Wapro Mag.
 • Dodano odsyłanie numerów przesyłek kurierskich (nadanych w module Paczki Wapro Mag) do zamówień Baselinker.
 • Dodano obsługę pobierania zamówień walutowych z pobraniem kwot walutowych z Baselinker.
 • Dodano parametr w sekcji Allegro o nazwie Kasuj szkic aukcji po nieudanym wystawieniu – umożliwia on pozostawienie aukcji w portalu Allegro w momencie kiedy w trakcie wystawiania Allegro odrzuci taką aukcję np. brak produktu lub błędnie przekazane parametry. Umożliwi to użytkownikowi zmianę ustawień od strony Allegro.
 • Dodano możliwość automatycznego synchronizowania stanów magazynowych z Wapro Mag do Baselinker.
 • Dodano możliwość automatycznego synchronizowania cen sprzedaży z Wapro Mag do Baselinker. Synchronizowane są ceny w PLN oraz w walutach obcych, ceny walutowe przeliczane są wg ostatniego dostępnego kursu dla waluty w Wapro Mag.
 • Dodano pobieranie produktów katalogu Baselinker wraz z pobieraniem katalogów produktów Baselinker.
 • Dodano zakładkę Produkt Baselinker jako lista szczegółów, pokazuje dla podświetlonego produktu z jakimi produktami Baselinker jest on powiązany.
 • Dodano możliwość pojedynczego oraz grupowego (przez zaznaczenie) przesyłania produktów z Baselinker do kartoteki towarów Wapro Mag.
 • Dodano możliwość pojedynczego oraz grupowego (przez zaznaczenie) przypisania pojedynczego/wielu produktów Baselinker do wybranego produktu Wapro Mag (przypisanie wiele do jeden umożliwia synchronizację różnych katalogów na różnych magazynach/katalogach Baselinker, z jednego produktu Wapro Mag) .
 • Dodano możliwość przeszukiwania katalogu produktów Allegro po SKU i nazwie.
 • Poprawiono synchronizację danych adresowych kontrahentów z innych krajów niż Polska.
 • Dodano automatyczne kasowanie danych z tabel aktywności użytkowników starszych niż 120 dni.
 • Zoptymalizowano proces pobierania cen i stanów z Baselinker wg schematu porcjowania danych w synchronizacji.
 • Dostosowano program do współpracy z Microsoft SQL Server 2022.
Image