KSeF – zmiany w projekcie

W ostatnich tygodniach Ministerstwo Finansów prowadziło szerokie konsultacje dotyczące wprowadzenia zmian w Krajowym Systemie e-Faktur. W ostatnich dniach pojawiły się wstępnie wnioski z prowadzonych konsultacji, które ponownie w dosyć istotny sposób wpływają na docelowy kształt projektu.

To co ulega zmianie to:

 • Wejście w życie obowiązkowo dla wszystkich podmiotów zostało przesunięte z 01.01.2024 r. na 01.07.2024 r.
 • Dodatkowo podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT będą zobowiązani do stosowania KSeF pół roku później tj. od 01.01.2025 r.
 • Z obrotu KSeF wyłączono:
  • Faktury konsumenckie B2C
  • Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych)
 • Faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31.12.2024 r.
 • Doprecyzowano ścieżkę na okoliczność awarii systemu KSeF – ustawodawca dopuszcza wystawienie faktury w trybie offline poza KSeF i dostarczenie jej do KSeF kolejnego dnia po wystawieniu offline
 • Wprowadzono zmiany w sankcjach i wprowadzono termin obowiązywania od 2025 r.

Co firma zyska dzięki KSeF?

KSeF to nie tylko dodatkowy obowiązek, to także znaczące usprawnienie komunikacji pomiędzy pomiotami gospodarczymi. Wprowadzenie jednolitego formatu pliku wymiany danych w formacie XML. Dzięki temu wszystkie systemy informatyczne dla przedsiębiorstw na rynku będą komunikowały się w jednolity sposób. To udostępnia podatnikom znaczące oszczędności w zakresie:

 • czasu wprowadzania dokumentów
 • czasu dostarczania dokumentów do kontrahentów
 • redukcji pomyłek wynikających z wprowadzania danych do systemu
 • otwiera nowe możliwości elektronicznej wymiany danych z każdym podmiotem a nie tylko z największymi firmami, które wymuszają swój format co generuje dodatkowe koszty w małych przedsiębiorstwach
 • brak konieczności stosowania systemu OCR, który wymaga ciągłego doskonalenia i rzadko kiedy osiąga 100% skuteczności
 • ograniczenie dostarczania do przedsiębiorstw fałszywych faktur, które mogą powodować wprowadzenie do sieci firmowej ransomware po otwarciu złośliwego załącznika lub wykonanie przelewu za niepotwierdzony dokument na fałszywe konto bankowe
 • szybszy zwrot podatku VAT z 60 dni do 40
 • zniknie obowiązek stosowania JPK_FA

Podsumowując – warto opracować w przedsiębiorstwie ścieżkę wejścia w KSeF i przygotować na to procesy firmowe a także samą firmę. Warto dużo wcześniej dopełnić formalności z tym związane w urzędzie aby być przygotowanym na włączenie po prostu tej funkcji. W programach Asseco Business Solutions S.A. dla przedsiębiorstw wymiana danych z KSeF dostępna będzie tylko i wyłącznie za pośrednictwem usługi BusinessLink.

Usługa BusinessLink otwiera dodatkowe możliwości do elektronicznej wymiany dokumentów takie jak wymiana także dokumentów magazynowych oraz zamówień. Dzięki takiemu kompleksowemu podejściu system może w pełni wykorzystać moc elektronicznych dokumentów i dostarczyć znaczącą automatyzację w przedsiębiorstwie.

Image