Nowa wersja platformy Wapro B2C/B2B/Hybrid

W dniu 31.01.2023 r. zaktualizowana została platforma e-commerce Wapro B2C/B2B/Hybrid do wersji 4.8.1.

Nowa wersja systemu wnosi funkcjonalności umożliwiające spełnienie wymagań określonych przez dyrektywę Omnibus w zakresie prezentacji cen produktów.

W przypadku, gdy cena produktu jest obniżona, system prezentuje informację o Najniższej cenie z 30 dni przed aktualną obniżką. Oprócz najniższej ceny system wyświetla również informację o różnicy procentowej (in plus / in minus) najniższej ceny w stosunku do ceny aktualnej. Jeśli to bieżąca cena jest najniższą, to właśnie ona będzie wyświetlana w tym miejscu z wartością procentową 0. Informacje te są jawnie wyświetlane przy cenie na karcie produktu, natomiast na stronach z listami produktów informacja ta jest dostępna po kliknięciu w wartość procentową rabatu wyświetlaną przy cenie produktu.

Informacja o najniższej cenie jest pobierana z historii zmian ceny produktu, która również w tej wersji została wprowadzona, a która dostępna jest w Panelu Administracyjnym, na karcie produktu, w zakładce Historia cen. Historia cen produktów tworzona jest w sposób automatyczny i uwzględnia zmiany cen wynikające z ceny podstawowej i cenników, a także ofert promocyjnych i rabatów produktowych — jednakże w przypadku tych dwóch ostatnich decyzja, czy ceny z nich wynikające mają być uwzględniane w historii cen, należy do Operatora. Dzięki temu istnieje możliwość wyłączania z historii cen tych akcji promocyjnych, które z definicji nie podlegają pod dyrektywę Omnibus (np. rabat indywidualny dla konkretnego konsumenta na podstawie unikalnego kuponu rabatowego, oferta typu „zestaw”, etc.).

W najbliższych dniach opublikowana zostanie także aktualizacja systemu Wapro Mag, która również dostarczy funkcjonalności związane z obsługą dyrektywy Omnibus poprzez możliwość obliczenia najniższej ceny w ciągu 30 a także wydrukowanie jej w module etykiet towarowych.

Image