Nowa wersja Mobilna Firma (handlowiec, magazynier i inwentaryzator)

W dniu 14.12.2022 r. opublikowana została aktualizacja platformy mobilna Firma w skład, której wchodzą:

  • Mobilny handlowiec
  • Mobilny magazynier
  • Inwentaryzator Środków Trwałych

Wersja 8.80.2 WAPRO Mobile oraz WAPRO Mobile Mag wymaga do poprawnej pracy programu WAPRO Mag w wersji 8.80.2 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.

Wersja 8.80.2 WAPRO Mobile ST wymaga do poprawnej pracy programu WAPRO Best w wersji 8.80.0 lub wyższej z aktualną wersją struktur integracyjnych.

W ostatniej aktualizacji 8.80.2 wprowadzono następujące zmiany

Mobilna firma:

  • Zamówienia walutowe

Możliwość tworzenia zamówień w walucie obcej, zgodnie z importem kursów walutowych  dostępnych w systemie WAPRO Mag.

Walutowość w systemie jest aktywowana parametrem 68 na poziomie systemu. Zamówienia walutowe wymagają dodatkowo włączenia parametru 82.

Waluty są dostępne w pierwszym kroku wystawienia dokumentu, w liście pozycji jako przeliczenia do waluty bazowej oraz w nagłówku dokumentu.

Dokumenty w systemie centralnym są możliwe do dalszej realizacji na handlowe dokumenty walutowe.

  • Dodano nowe pola w wyświetlaniu i wyborze artykułów.

Dodane pola to: nazwa pełna, producent, indeks producenta, kraj, kod CN. Zwiększono również liczbę obsługiwanych znaków dla obecnego pola nazwy oryginalnej dostosowując do zmian w systemie centralnym.

  • Zoptymalizowano wyświetlanie i skanowanie na podstawie dodatkowych jednostek miar asortymentu.

Mobilny Magazynier:

  • Optymalizacja oraz zmiana domyślnego parametru replikacji automatycznej.

Minimalizacja przesyłania danych dla synchronizacji umożliwia skrócenie domyślnej wartości automatycznej replikacji do 2 min.

Zmiana obowiązuje wyłącznie dla osobnych instalacji Mobilnego Magazyniera.

  • Dodano uwagi techniczne do obsługi zamówień weryfikowanych.

Standardowe uwagi zamówień oraz uwagi związane z weryfikacją (Uwagi techniczne) zostały rozdzielone na niezależne pola i zoptymalizowane w zakresie obsługi.

  • Optymalizacje integracji oraz obsługi procesów weryfikacji.
Image