Aktualizacja Wapro Update do Wapro Kaper

W dniu 14.07.2022 r. opublikowana została aktualizacja Wapro Update do programu Wapro Kaper.

Aktualizacja umożliwia naliczanie zaliczek na podatek dochodowy dla przedsiębiorców rozliczających się skalą ZPIT-5 oraz liniowo ZPIT-5L z uwzględnieniem zmian ustawy o tzw. Polskim Ładzie.

Dodatkowo aktualizacja poza powyższymi zmianami wprowadza też kilka poprawek, m.in.:- brak blokowania okresu przy wyliczaniu PIT-RC (zaliczka na ryczałt)

– dodanie na zestawieniu PIT-RC NIP lub  PESEL w zależności od zaznaczonej w danych udziałowca opcji

– poprawienie działania powiadomień w typie połączenia ODBC

– poprawienie dzielenia kwoty do wypłaty w rachunkach do umów cywilnoprawnych.

Dodatkowe informacje związane z aktualizacją znajdziesz w artykule na pulpicie informacyjnym pod tym linkiem.

Image