Wapro B2C/B2B/Hybrid nowa wersja

W dniu 10.02.2022 r. opublikowaliśmy nową wersja platformy e-commerce Wapro B2C/B2B/Hybrid o numerze 4.3.0.

W nowej wersji udostępniono wiele nowych funkcji, których opis znajdziesz poniżej.

Gazetki promocyjne

W nowej wersji wprowadziliśmy możliwość prezentowania w sklepie aktualnej oferty promocyjnej w formie interaktywnej gazetki. Kupujący mogą przeglądać gazetkę online i bezpośrednio z niej dodawać produkty do zamówienia lub pobrać ją w formie pliku PDF. Ten sposób prezentacji i interakcji z kupującymi wymaga, by po stronie Klienta w funkcjonował model komunikacji promocyjnej opartej o gazetki. Mogą być one dostarczone do systemu w formie pliku PDF. Funkcjonalności dostępne w systemie WAPRO B2C/B2B/Hybrid umożliwiają natomiast odpowiednią konfigurację i zmapowanie obszarów gazetki z określonymi produktami pochodzącymi ze skojarzonej oferty promocyjnej. Dzięki temu gazetki zyskują formę interaktywną.

  Czytaj także: Gazetka interaktywna w rozwiązaniach WAPRO e-Commerce

Powiadomienia o zablokowaniu i odblokowaniu konta użytkownika

Udostępnione zostały powiadomienia systemowe o zablokowaniu i odblokowaniu konta użytkownika. Powiadomienia można włączyć w module Szablony wiadomości (CMS → Edycja treści → Szablony wiadomości). Oba szablony są domyślnie nieaktywne.

Możliwość zaimportowania oddziałów kontrahentów do grup statycznych

Dodano możliwość importowania oddziałów kontrahentów do statycznych grup oddziałów na podstawie listy identyfikatorów zewnętrznych lub wewnętrznych. Przycisk Importuj oddziały kontrahentów znajdziesz także na karcie wybranej grupy oddziałów (Sklep → Sprzedaż → Grupy oddziałów kontrahentów). W okienku importu wybierz strategię importu (dodanie lub synchronizacja). Określ, czy import ma być wykonany na podstawie identyfikatorów zewnętrznych czy wewnętrznych, oraz podać identyfikatory oddziałów. Identyfikatory oddziałów mogą być rozdzielone przecinkiem, średnikiem albo zaczynać się od nowej linii.

Przypisywanie wszystkich oddziałów kontrahenta do użytkownika

W nowej wersji umożliwiono włączenie użytkownikowi dostępu do wszystkich oddziałów kontrahenta, niezależnie od tego, do jakich oddziałów jest on przypisany. Przycisk Włącz dostęp do wszystkich oddziałów kontrahentów znajduje się w Panelu administracyjnym na karcie użytkownika (Sklep → Sprzedaż → Użytkownicy) w zakładce Oddziały.

Dashboard Najnowsze zamówienia — informacja o oddziale kontrahenta

W Panelu administracyjnym na stronie głównej (dashboard), w tabeli Najnowsze zamówienia udostępniliśmy nową kolumnę Oddział kontrahenta.

Grupowanie biznesowe grup oddziałów z pilnowaniem jednoznacznego przypisania

W nowej wersji wprowadziliśmy możliwość oznaczania grup oddziałów kwalifikatorem. Czyli oznaczeniem, jakim można określić poszczególne grupy oddziałów posiadających jakaś wspólną cechę biznesową. Przykładem mogą być tu grupy oddziałów posiadających różne terminy płatności, np. „Termin płatności 7 dni”, „Termin płatności 30 dni”, etc. Taki rodzaj grupowania standardowo wiązałby się jednak z ryzykiem, że dany oddział mógłby znaleźć się w dwóch lub większej liczbie grup o różnych, wykluczających się cechach. Zebranie grup oddziałów pod wspólnym kwalifikatorem powoduje, że system dla tak określonych grup pilnuje jednoznacznego przypisania danego oddziału do wyłącznie jednej grupy w ramach tego kwalifikatora.

Konfiguracja tagów nagłówkowych dla paneli w sklepie

W sekcji ustawień SEO (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → SEO) dodaliśmy konfigurację nagłówków paneli kolumn bocznych, strony głównej i stopki. Można tam określić, jakie tagi zostaną użyte w kodzie strony dla tytułów poszczególnych sekcji, dzięki czemu można precyzyjniej kształtować strukturę nagłówków na stronach, dopasowując je do swojej strategii SEO.

Image