Wapro Gang aktualizacji Wapro Update

W ostatnich wersjach systemu Płace i kadry Wapro Gang pojawiły się usprawnienia dotyczące wgrywania aktualizacji dla tego systemu. Specyfiką tego systemu jest to, że bazuje on na tzw. metajęzyku. Oznacza to, że logika programu może być bardzo mocno dostosowana do potrzeb klienta wraz z dopisaniem dedykowanych funkcji czy ingerencji w podstawowe algorytmy. Elastyczność ta niestety ma trochę negatywny wpływ na standardowe mechanizmy dostarczania aktualizacji. W przypadku innych systemów dostarczane aktualizacje mają postać plików np. exe, dll, rpt lub inne oraz skryptów SQL. W przypadku Wapro Gang dostarczane są albo skrypty SQL albo definicje metajęzyka. Dostarczone aktualizacje potem muszą być odpowiednio skompilowane przez system aby odniosły skutek dla użytkownika.

Wapro Update

Po stronie usługi Wapro Update wprowadziliśmy odpowiednie zmiany dotyczące publikowania i pobierania aktualizacji Wapro Update. System standardowo w oknie Wapro Update informuje jak dla każdego innego systemu o tym, że są dostępne aktualizacje.

Aplikacja

W przypadku aktualizacji w trakcie uruchamiania sprawdzane jest czy usługa Wapro Update pobrała jakąś aktualizację, która powinna być zainstalowana w systemie.

Jeśli posiadasz uprawnienie do aktualizacji może przejść do jej instalacji. Uprawnienie takie dostępne jest w konfiguracji uprawnień dla grupy administratorów.

Jak widać powyżej uprawnienie miałem nadane, więc w trakcie logowania pojawił mi się odpowiedni monit jak poniżej.

Zaakceptowałem przyciskiem Zainstaluj aktualizację i kompiluj wgrywanie aktualizacji. Rozpoczął się proces wgrywania metadefinicji oraz uruchomi kompilację wgrywanych submodułów aby były gotowe do działania po zakończeniu procesu.

Aktualizacja powiodła się i pojawił się stosowny komunikat. Od tego momentu mogłem rozpocząć pracę w aplikacji wg nowych dostarczonych definicji algorytmów.

Image