Aktualizacje systemów księgowych

Opublikowaliśmy w dniu 29.12.2021 r. aktualizacje systemów księgowych:

Aktualizacje wprowadzają zmiany, które wchodzą w życie z dniem 01.01.2022 r. poniżej znajdziesz pełną listę zmian.

Wapro Fakir

 • Dodano nowe kody JPK to jest WSTO_EE oraz IED;
 • Zgodnie z uszczegółowionymi zasadami zmodyfikowano procedury weryfikujące oznaczanie dokumentów kodami JPK zgodnie z uszczegółowionymi zasadami;
 • Dostosowano interfejs programu do zmian schematu JPK_V7(2). Dotyczy to przede wszystkim formatki rejestrowania korekt podatku VAT wynikających z „Ulgi na złe długi” (art. 89a ustawy o VAT).
  Od 1 stycznia 2022 w przypadku korekt zmniejszających wymagane będzie podanie w pliku „terminów płatności”, natomiast w przypadku korekt zwiększających „dat zapłat”.
 • Zaktualizowano naliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 • W programie zaimplementowano obsługę schematów JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2)

Wapro Kaper

 • Program został dostosowany do zmian przepisów w podatku dochodowym w zakresie naliczania list płac oraz umów cywilno – prawnych, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2022 roku:
  • Zaktualizowane zostały:
   • kwota progu podatkowego;
   • kwota wolna od podatku;
  • Zaktualizowana została metoda odliczania kwoty wolnej dla ogółu podatników rozliczającej podatek wg skali podatkowej;
  • Zmodyfikowano obliczanie wysokości składki zdrowotnej oraz ograniczanie jej wysokości do kwoty podatku obliczonego według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 roku.
  • Zlikwidowano odliczanie składki zdrowotnej od obliczonej kwoty podatku;
  • Dodano obsługę nowych ulg:
   • Ulga dla klasy średniej;
   • Nowe PITy-0:
    • Ulga dla powracających z zagranicy;
    • Ulga dla rodzin z co najmniej czwórką dzieci;
    • Ulga dla pracujących emerytów;
  • Dodano opcjonalną możliwość nie stosowania przez pracownika:
   • kosztów uzyskania oraz
   • ulgi dla klasy średniej.
 • Program został dostosowany do zmian przepisów VAT wchodzących w życie od 1 stycznia 2022 roku:
  • Zaimplementowano obsługę schematów JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2)
  • Dodano nowe kody JPK to jest WSTO_EE oraz IED;
  • Zgodnie z uszczegółowionymi zasadami zmodyfikowano procedury weryfikujące oznaczanie dokumentów kodami JPK zgodnie z uszczegółowionymi zasadami;
 • Księgowanie składek PPK wypłacanych przez pracodawcę – w programie dodana została funkcjonalność księgowania składek PPK naliczonych przez pracodawcę.
  Poza tym dodane zostały:
  • Możliwość grupowej zmiany daty wypłaty składek. ;
  • Raport naliczonych składek PPK do listy płac;
 • Formatka naliczania listy płac – zmieniony został podgląd naliczanej na żądanie pozycji listy płac.
 • Importer dokumentów:
  • Dodana zostanie możliwość sortowania importowanych dokumentów;
  • Zmodyfikowany zostanie mechanizm walidacji kontrahentów;

Wapro JPK

 • Dodana została obsługa dwóch schematów: JPK_V7M(2) oraz JPK_V7K(2);
Image