Komunikat – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r.

Szanowni Klienci,

w związku z publikacją ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych niezwłocznie rozpoczęliśmy pracę związane z implementacją tych przepisów.

 

Zmiany te zostaną udostępnione Państwu niezależnie od toczącej się dyskusji o (nie)konstytucyjności tego rozwiązania. Będzie to rozwiązanie opcjonalne. Uprawniony Użytkownik systemu enova365 będzie mógł tą funkcjonalność wyłączyć. Wersja realizująca tą funkcjonalność (2112.3.5) zostanie udostępniona Państwu nie później niż 21 stycznia 2022 roku, tak, żeby jeszcze w tym miesiącu możliwa było naliczenie korekt.

 

Zakładamy również, że w kolejnych dniach będziemy zmuszeni w krótkich odstępach czasu publikować kolejne wersje programu. Taka obawa wynika między innymi z niespójnością przepisów i deklaracji rządzących w kwestii „nie stracenia na zmianach” osób osiągających przychody do 12 800 zł brutto miesięcznie. Aktualnie ulga dla klasy średniej obejmuję wyłącznie przychody miesięczne do kwoty 11 141 zł.

 

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że opublikowane 7 stycznia 2022 roku Rozporządzenie co do zasady nie zmienia mechanizmów wynikających z Polskiego Ładu, a jedynie przesuwa w czasie moment przekazania zaliczki podatku do Urzędu Skarbowego.

 

Aktualna wersja programu jest w pełni zgodna z obowiązującymi obecnie przepisami i różnice pomiędzy wliczonymi a oczekiwanymi wartościami wynikają wyłącznie z takiego właśnie brzmienia przepisów Polskiego Ładu.

 

Z wyrazami szacunku,
Zespół enova365

Image