Użyteczny system do zarządzania flotą samochodową

Poznaj narzędzie, które wspiera nie tylko fleet managera.

Flota enova365 oferuje wszystkie funkcje potrzebne do tego, by zoptymalizować zarządzanie flotą samochodów w firmach, które są właścicielami lub leasingobiorcami pojazdów: korzystają od kilku do kilkudziesięciu pojazdów. 

W przeciwieństwie do dostępnych na rynku programów do zarządzania flotą samochodową, Flota enova365 to część systemu ERP. Dlaczego jest to ważne: informacje o wykorzystywaniu floty są płynnie przekazywane do osób lub działów, których może dotyczyć proces. Daje to szereg korzyści biznesowych, m.in. szybsze rozliczanie korzystania z floty samochodowej oraz wygoda dla fleet managera, który nie musi ręcznie przekazywać danych.

Chcę przetestować

 

Image