Nowa wersja Wapro Fakir 8.90.4

W dniu 02.03.2024 r. opublikowana została aktualizacja systemu do prowadzenia pełnych ksiąg finansowych Wapro Fakir.

Lista zmian:

 • Wprowadzono zmiany w imporcie wyciągów bankowych:
  • w pierwszym kroku importu zmniejszono ilość danych wymaganych do wyboru schematu i pliku,
  • zmniejszono wielkość pierwszego okna kreatora importu. Kolejne okna mają rozmiar powiększony domyślnie lub zgodny z ustawieniami użytkownika,
  • na liście pozycji wyciągu dodano kolumnę Zapłata za…,
  • w kolejnych krokach kreatora dodano dwa nowe okna:
   • z parametrami księgowania, w tym jawny znacznik pozwalający wyłączyć rozliczanie rozrachunków oraz jawny znacznik decydujący o tym, czy po księgowaniu ma być pokazana lista rozrachunków do ewentualnego rozliczenia,
   • z informacjami o błędach dla księgowanych wyciągów, jeśli takie błędy wystąpiły,
  • zmieniono nazwy kontrolek i treści komunikatów.
  • zoptymalizowano przebieg procesów,
  • dodano weryfikację uprawnień do funkcji: rozlicz, rozłącz, popraw rozrachunek.
 • Dodano nową deklarację DSF-1(2), dostępną dla wariantów PRESTIŻBIURO i BIURO +.
 • Dodano możliwość wpisywania numeru KSeF w opisie przelewu.
 • Udostępniono nowy kreator rejestrowania i konfiguracji usługi Businesslink i KSeF.
Image