Nowa wersja Wapro E-Commerce 5.0.1

W nocy z 05 na 06.04.2024 r. opublikowana została aktualizacja platformy e-commerce Wapro.

1. Automatyczna optymalizacja obrazów z zasobów własnych

Nowa wersja wnosi usprawnienie w postaci możliwości automatycznej konwersji obrazów do nowoczesnych i lekkich formatów (tj. webp) oraz dostosowywania wielkości zdjęć do urządzenia użytkownika, co ma szczególne znaczenie w przypadku urządzeń mobilnych. Funkcja ta od dawna działa już dla zdjęć produktów, natomiast nowa wersja rozszerza to działanie także na zdjęcia z zasobów własnych, jakie są dodawane do treści stron (poprzez wstawki czy strony własne) i dotyczy zdjęć dodanych zarówno przez dotychczasowy moduł Zasoby własne, jak i nowych, jakie będą dodawane w module Zasoby własne 2.0. Włączanie / wyłączanie funkcjonalności dostępne jest w module ustawień sklepu (Administracja → Ustawienia sklepu → Zdjęcia → Automatyczna optymalizacja obrazów z zasobów własnych). Funkcjonalność jest domyślnie włączona.

Uwaga, ważne! Funkcja automatycznego dobierania wielkości wczytywanego obrazu bazuje na algorytmach, które w określonych sytuacjach mogą mieć trudność z odpowiednim wyliczeniem rozmiaru. Jeśli zauważysz, że niektóre obrazy są zbyt małe, rozmyte, nieczytelne lub mają wyraźnie niedostateczną jakość, to najprawdopodobniej taka sytuacja ma właśnie miejsce. Przeczytaj w wykazie zmian w PDF, co możesz zrobić w przypadku wystąpienia takiej sytuacji.

2. Google Consent Mode v2.

W nowej wersji dostosowaliśmy WAPRO B2C/B2B/Hybrid do wymagań Google Consent Mode v2, czyli nowego zbioru reguł Google, związanych z przesyłaniem danych o stanie zgód użytkownika serwisu pomiędzy usługami marketingowymi Google.

3. Ustawienia bezpieczeństwa

Udostępniono nową zakładkę Ustawienia bezpieczeństwa (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu), która pozwolą uprawnionym Operatorom na zarządzanie niektórymi zabezpieczeniami sklepu przed atakami internetowymi. Domyślnie opcje są włączone i funkcjonują w Sklepie od jakiegoś czasu, jednakże teraz opcje dotyczące ich aktywności zostały udostępnione do zarządzania.

Image