Nowa wersja WAPRO B2C/B2B 3.20

W nocy z 15 na 16 lipca zaktualizowana została platforma WAPRO B2C/B2B do wersji 3.20.

W ramach aktualizacji pojawiły się nowe funkcjonalności.

Zwrot płatności elektronicznej PayU

Dla płatności elektronicznych realizowanych przez operatora PayU dodana została opcja zwrotu płatności (częściowego lub całkowitego). Zwrot jest realizowany na podstawie potwierdzonych płatności z referencją do płatności odebranej przez PayU. Możliwe jest wykonanie kilku zwrotów płatności z referencją do tej samej płatności odebranej, ale całkowita kwota zwrotu nie może przekroczyć kwoty odebranej płatności. Kwota do zwrotu wyliczana jest jako różnica między sumą potwierdzonych płatności oraz wartością Kwoty do zapłaty (patrz punkt 2). Zwrot płatności jest inicjowany przez operatora z poziomu Panelu administracyjnego. Po zainicjowaniu zwrotu do PayU, system czeka na potwierdzenie ze strony operatora płatności o wykonaniu dyspozycji zwrotu. Po otrzymaniu potwierdzenia od PayU, system wysyła do użytkownika email/SMS z informacją o zwrocie płatności (szablon wiadomości: Dyspozycja zwrotu płatności).

Wartość zamówienia a kwota do zapłaty — nowy parametr na zamówieniu

W zamówieniu pojawiła się nowa wartość kwotowa Kwota do zapłaty. Wartość tę można wprowadzić do zamówienia z poziomu Panelu administracyjnego. Wprowadzenie Kwoty do zapłaty zmienia ostateczną wartość zamówienia, która wynikała z zawartości zamówienia. Zmiana ta powoduje również, w przypadku płatności elektronicznych, realizację zwrotu częściowego (PayU) lub dopłaty do zamówienia. Opcja Kwoty do zapłaty może być wykorzystana w przypadkach, gdy między wystawionym paragonem, a złożonym zamówieniem występują różnice w wartościach, które należy wprowadzić do zamówienia, a nie ma możliwości zrobienia tego poprzez zmianę na pozycjach zamówienia.

Program lojalnościowy — odroczenie aktywacji zarobionych punktów

W Konfiguracji ogólnej Programu lojalnościowego dodany został nowy parametr konfiguracyjny: Odroczenie aktywacji zarobionych punktów. Pozwala on na zdefiniowanie liczby dni, po których punkty za zrealizowane zamówienie zostaną naliczone. Konfiguracja ta blokuje możliwość wykorzystania przez użytkownika naliczonych za zamówienie punktów, a następnie dokonanie zwrotu zamówionego towaru, na który przysługuje określony czas.

Nowa metoda płatności — Przedpłata

Dodana została nowa metoda płatności — Przedpłata, płacona w formie przelewu tradycyjnego (Sklep → Konfiguracja → Metody płatności). Nową formę płatności można, tak samo jak pozostałe metody, powiązać z metodami dostawy oraz zdefiniowanymi grupami zakupowymi.

Rabat dla zamówień — nowa strategia obliczania kwoty progowej do aktywowania rabatu

W Panelu administracyjnym (Sklep → Konfiguracja → Rabaty i kupony → Rabaty dla zamówień) w konfiguracji rabatów dla zamówień dodana została Strategia obliczania kwoty progowej do aktywowania rabatu: Wszystkie. Opcja umożliwia skonfigurowanie rabatu w taki sposób, aby go aktywować na podstawie wartości wszystkich produktów w koszyku, natomiast wyliczyć na podstawie produktów, które podlegają rabatowaniu.

Możliwość dodawania pozycji do koszyka z poziomu URL

W sklepie dodana została możliwość importu listy asortymentowej z oferty standardowej do koszyka z wykorzystaniem URL. Mechanizm ten może być wykorzystany do implementacji własnych skryptowych rozwiązań, które skutkować mają dodawaniem określonych produktów do koszyka klienta.

Opcja alertowania w przypadku niepodania numeru NIP w danych do faktury (B2C)

W Panelu administracyjnym (Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu →Proces składania zamówienia) dodane zostało ustawienie Wymuszaj potwierdzanie, gdy do faktury nie podano numeru NIP. Włączenie tej opcji w ustawieniach powoduje pojawienie się w sklepie alertu w sytuacji, gdy użytkownik podaje dane do faktury, ale nie wprowadził numeru NIP. Komunikat ostrzegawczy z potwierdzeniem, że użytkownik chce otrzymać fakturę imienną eliminuje sytuacje, w których wprowadzone zostają błędne dane.

Koszyk — wyświetlanie przy pozycji zakupowej nazwy dodatkowej produktu

W Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Proces składania zamówienia dodana została nowa sekcja Ustawienia wyświetlania pozycji koszyka. W skecji tej dodana została opcja Pokazuj dodatkową nazwę produktu, która domyślnie jest wyłączona. Po włączeniu tej opcji, przy pozycjach koszyka wyświetlana będzie nazwa dodatkowa produktu.

Walidacja polskiego numeru identyfikacji podatkowej NIP

W Administracja → Konfiguracja → Ustawienia sklepu → Sprzedaż → Ustawienia sprzedaży w polu Sposób walidacji numeru NIP dodana została opcja Polski z weryfikacją sumy kontrolnej. Walidacja, oparta o sprawdzanie cyfry kontrolnej, uniemożliwia wprowadzenie błędnego numeru NIP.

Google Shopping — ograniczenie produktów ze względu na dostępność (B2C)

W Sklep → Integracje zewnętrzne → Google → Google Shopping dodany został nowy parametr umożliwiający ograniczenie listy eksportowanych produktów ze względu na ich dostępność (domyślnie bez ograniczeń).

Zaawansowane ustawienia preferencji klientów dotyczących plików cookie

W module Słownik zgód (Sklep → Konfiguracja → Słownik zgód) w oknie edycji zgody, w sekcji Widoczność zgody dodana została kolejna opcja: Ustawienia plików cookie. Zgoda z zaznaczoną widocznością w zakresie plików cookie wyświetli się w oknie Ustawienia plików cookie w sklepie. Użytkownik sklepu będzie miał możliwość zdefiniowania stanu zgody. Stan zgody systemowej Analityka i wydajność został obsłużony w skrypcie odpowiadającym za przekazywanie zdarzeń do Google Analytics. Stan zgody można wykorzystać w skryptach JavaScript, zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w Panelu administracyjnym dotyczącymi konkretnej zgody.

Rozszerzenie raportowania do Google Analytics

Obsługa Google Analytics została rozszerzona o trzy zdarzenia, które będą przekazywane do Google Analytics:

1) wysłanie formularza kontaktowego przez użytkownika sklepu:

ga('send', 'event', 'Contact', 'FormSubmitted')

2) zapisanie do newslettera (zarejestrowanie adresu e-mail):

ga('send', 'event', 'Newsletter', 'NewSubscriberRegistered')

3) poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zapytania o produkt:

ga('send', 'event', 'Product', 'AskAboutProductFormSubmitted')

Zwiększenie liczby znaków w polu Nazwa firmy w adresach do wysyłki i faktury

W danych adresowych oraz danych do faktury została zwiększona liczba znaków w polu Nazwa firmy z 55 do 200, dzięki czemu można wprowadzić pełną, bardziej rozbudowaną nazwę firmy.

Kupony rabatowe — filtrowanie i sortowanie w kolumnach Wykorzystany i Ilość użyć

W Panelu administracyjnym w module Rabaty i kupony w rabatch dla zamówień i dla produktów w zakładce Kupony rabatowe dodane zostało sortowanie i filtrowanie w dwóch kolumnach tabeli: Wykorzystany (domyślna wartość filtra ustawiona na NIE) oraz Ilość użyć.

Prezentacja informacji o przekroczeniu limitu kupieckiego — ulepszenie (B2B)

W Strefie klienta w sekcji Rozrachunki prezentowane są informacje o wykorzystaniu, w tym przekroczeniu, limitu kupieckiego. Dotychczas informacja o tym, czy limit został przekroczony czy nie była związana ze startegią blokowania, tzn. jeśli strategia zakładała brak blokady zamówień pomimo przekroczenia limitu kupieckiego, w Strefie klienta widniała informacja o „nieprzekroczonym” limicie. Obecnie informacja ta jest powiązana nie ze strategią blokowania, a z wartością limitu, tzn. niezależnie od strategii blokowania, jeśli wartość limitu jest przekroczona, taka informacja jest prezentowana w Strefie klienta.

Nowe parametry w Raporcie wykorzystania kodów rabatowych (B2B)

W Raporcie wykorzystania kodów rabatowych dodane zostały dwie nowe kolumny: Wartość rabatu netto i Wartość rabatu brutto. Dodatkowo w nagłówku raportu prezentowana jest informacja o parametrach wprowadzonych w filtrach: dacie oraz nazwie promocji.

Image