Wapro Fakir 8.80.2

W dniu 22.11.2022 r. opublikowana została aktualizacja programu Wapro Fakir o numerze 8.80.2.

W aktualizacji wprowadzono następujące zmiany i nowości.

 • Szablon dokumentów – uzupełniono ustawienia dokumentu o dodatkowe właściwości pozycji VAT, w szczególności o informacje dotyczące kodu kraju nadania NIP i grupy podatkowej;
 • Okno „Korekta VAT (art.89a i 89b ust. o VAT)” – dodano wydruk oraz możliwość filtrowania i definiowania filtra listy pozycji;
 • Okno „Złe długi zgodnie z art. 18f ustawy o pdop” (BIURO, BIURO PLUS, PRESTIŻ, BUDŻET) – dodano wydruk oraz możliwość filtrowania i definiowania filtra listy pozycji;
 • Moduł kontroli i naprawy danych – rozszerzono funkcjonalność modułu:
  • Dodano nowe kategorie i funkcje kontrolne: JPK KR, JPK V7
  • Zaktualizowano istniejące funkcje kontrolne: JPK VAT, JPK FA
  • Poprawiono obsługę komunikatów:
   • dodano szczegółowe opisy funkcji
   • dodano szczegółowe opisy błędów i ostrzeżeń

 

 • Schemat importu wyciągu bankowego – usprawniono wykonanie importu walutowych wyciągów bankowych. Informacja o walucie może być pobierana z dowolnego miejsca w pliku;
 • Okno Raport z konta – dodano możliwość obsługi według okresu księgowania;
 • Wydruk Dokumenty źródłowe z pozycjami – dodano parametr umożliwiający drukowanie nazwy konta;
 • Umożliwiono drukowanie noty odsetkowej, wezwania do zapłaty i upomnienia dla zaznaczonych rozrachunków (dotyczy wydruków CR).
Image