Nowa wersja Wapro Mag 8.70.4

W dniu 02.03.2022 r. opublikowana została nowa wersja systemu magazynowo handlowego Wapro Mag 8.70.4.

Poniżej znajdziesz listę zmian i nowości wprowadzoną w tej wersji.

OZNACZENIE WARIANTÓW:

S – START , B – BIZNES , P – PRESTIŻ, PP – PRESTIŻ PLUS

OGÓLNE

 • Dodano możliwość eksportowania pozycji schowka do pliku excel. – S,B,P,PP
 • Dodano nowy parametr konfiguracyjny w sekcji artykuły „Przeliczanie cen zakupu produktu zgodnie z definicją wariantu” zwartościami „Ceny netto|Ceny brutto|Pytaj|Nie przeliczaj”. Działanie parametru wpływa ewentualnie na zmiany ceny zakupu artykułu po zmianie definicji jego domyślnego wariantu produktu. – P,PP
 • Poprawiono obsługę stron ładowanych do pulpitu informacyjnego uruchamianych z linków np. w polach dodatkowych czy innych miejscach systemu. – B,P,PP
 • Dodano możliwość kopiowania zawartości pola wyłączonego do edycji w definicji tabeli. – P,PP
 • Dodano nowe pole Nr EORI w danych firmy oraz w danych kontrahenta. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość przełączania się pomiędzy zakładkami okien programu poprzez wywołanie klawisza Alt oraz strzałka lewo/prawo. -S,B,P,PP
 • Dodano w module e-poczta możliwość włączenia kasowania maili z lokalnej bazy po ich usunięciu z serwera w przypadku protokołu IMAP. -S,B,P,PP

DOKUMENTY

 • Dodano na dokumencie korekty oraz wydruku pole „Data uzgodnienia warunków korekty”. – S, B,P,PP
 • Dodano prezentowanie kolorowych etykiet pozycji dokumentu na liście szczegółów dokumentów dla dokumentów magazynowych, handlowych oraz zamówień. – S, B,P,PP
 • Dodano możliwość wyświetlania dotykowej klawiatury ekranowej w polach ilościowych po uaktywnieniu opcji w oknie edycji pozycji. – S,B,P,PP
 • Dodano operację dodatkową w oknie dokumentu handlowego na pozycjach umożliwiającą utworzenie zlecenie montażu na brakujące produkty. – P,PP
 • Dodano możliwość przenoszenia pól dodatkowych pozycji i dokumentów podczas realizacji zamówienia na dok. magazynowych lub handlowy oraz ofert na zamówienie. Pola przenoszone są automatycznie jeśli zgadzają się typy pól oraz ich nazwy w definicjach poszczególnych dokumentów. – P,PP
 • Dodano wyszukiwanie po artykule wg nazwy całej intuicja w oknie remanentu. – S, B,P,PP
 • Dodano przeliczenie kwot w momentach podatkowych dokumentu po ręcznej zmianie kursu na formatce dokumentu handlowego. – S, B,P,PP
 • Zmodyfikowano działanie okna Stan kasy aby brało pod uwagę „Data do” do ustalenia salda otwarcia na kolejny okres. – S, B,P,PP
 • Dodano pobieranie numeru NIP podczas eksportu do ECOD z kartoteki NIPY w krajach w danych firmy. – P,PP
 • Dodano blokadę zmiany płatnika jeśli dokument posiada rozliczenia zbiorcze i dotyczy to innego płatnika. – S, B,P,PP
 • Dodano możliwość ręcznej numeracji dla wyciągów bankowych dla rachunków podzielonej płatności. – S,B,P,PP
 • Dodano automatycznie ustawianie kursora na domyślnej cenie sprzedaży w oknie cen w tracie edycji pozycji dokumentu. – S,B,P,PP
 • Dodano automatyczne rezerwowanie towaru na ZO po powieleniu dokumentu przychodu. – S,B,P,PP
 • Dodano obsługę pola CertificateNumber w eksporcie FV do XML ECOD. – P,PP
 • Dodano uwzględnienie waluty dokumentu na podstawie preferowanej waluty kontrahenta w momencie tworzenia ZD z zamówienia ZO. – P,PP
 • Dodano aktualizację kursu waluty po zmianie daty dokumentu rozrachunku. -S, B,P,PP 
 • Rozszerzono ilość znaków w masce kodu kreskowego dla dokumentów. – S,B,P,PP 
 • Poprawiono problem zdejmowania rezerwacji w przypadku anulowania procesu realizacji dokumentu. – S,B,P,PP
 • Poprawiono mechanizm proponowania typu płatności w trakcie dodawania dokumentu finansowego. – S,B,P,PP
 • Poprawiono problem zbyt długiej nazwy w symbolu magazynu w obsłudze okna bufor kolektora. – P,PP
 • Poprawiono oznaczenie stawki VAT ZW po imporcie z pliku XML ECOD. – P,PP
 • Poprawiono mechanizm grupowego kasowania zaznaczonych rozrachunków aby uwzględniał wszystkie zaznaczone a nie tylko widoczne na liście. – S,B,P,PP
 • Poprawiono mechanizm przenoszenia pozycji ze schowka aby uwzględniał VAT kopiowanej pozycji a nie z kartoteki. – S,B,P,PP
 • Poprawiono problem zapisania deklaracji Intrastat o tym samym numerze ale innym kierunku. – P,PP

TOWARY

 • Dodano możliwość ustawiania kolejności lokalizacji. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość importowania słownika lokalizacji z CSV. -S,B,P,PP
 • Dodano możliwość blokowania obrotu magazynowego ze wskazaniem czy blokada całkowita, tylko przychody czy tylko rozchody. -S,B,P,PP
 • Dodano weryfikację ceny kartotekowej zakupu przy weryfikacji minimalnego narzutu dla kartoteki typu Usługa. -S,B,P,PP
 • Dodano pytanie czy zmieniać wartości w polu Lokalizacja w istniejących kartotekach po zmianie lokalizacji w słowniku. – S,B, P,PP
 • Poprawiono obsługę importu z CSV dla pozycji zawierających apostrof w nazwie. – S,B,P,PP
 • Poprawiono synchronizowanie znacznika domyślnej ceny artykułu pomiędzy magazynami. – P,PP
 • Poprawiono sortowanie listy zamówień wg daty. – S,B,P,PP
 • Dodano nową operację dodatkową na liście artykułów Zmiana domyślnej ceny. Umożliwia ona szybką edycję domyślnej ceny towaru. – S,B,P,PP
 • Zwiększono ilość znaków do wpisania w filtrach F9/F10 oraz w oknie wyszukiwania. – S,B,P,PP
 • Poprawiono automatyczne odświeżanie kolumny ilość dostępna w sytuacji wybierania towaru z innego magazynu na dokument. – P,PP
 • Dodano pytanie czy odznaczyć zaznaczone artykuły na liście po grupowym przenoszeniu pomiędzy kategoriami. – S,B,P,PP
 • Dodano filtr artykułów bez przypisanych do kategorii wielopoziomowej. – S, B,P,PP

KONTRAHENCI

 • Dodano automatyczną zmianę województwa na podstawie wcześniejszych adresów po zmianie kodu pocztowego. – S,B,P,PP
 • Dodano w edycji kontaktu kontrahenta nową opcję Zgoda na wysyłanie raportów email oraz nową opcję wysyłki raportów „Kontrahenta oraz kontaktów ze zgodami”. – S,B,P,PP

PACZKI KURIERSKIE

 • Dodano parametr umożliwiający automatyczne aktualizowanie daty odbioru paczki przez kuriera jeśli data jest wcześniejsza niż bieżąca w momencie nadawania paczki. – S,B,P,PP
 • Poprawiono działanie operacji Nadawanie paczki i pobieranie etykiety. – S,B,P,PP
 • Dodano inicjowanie wartości domyślnych dla dodatkowych parametrów dla operatora FEDEX w trakcie tworzenia paczki z dokumentu. – S,B,P,PP

WYDRUKI

 • Zmodyfikowano raporty wydruku FV tak, aby dla formy płatności gotówka i 0 dni jako termin płatności nie drukował sie kod QR do płatności. – S,B,P,PP
 • Zmodyfikowano raport wydruku FV CR tak aby link do płatności Przelewy24 był prezentowany w formie przycisku a nie linku. – P,PP
 • Dodano możliwość automatycznego wydruku dokumentów RW/PW po zapisaniu zlecenia produkcyjnego. – P,PP
 • Dodano symbol kraju przed nr NIP sprzedającego na FV pro forma oraz w danych zamawiającego na zamówieniu walutowym do dostawcy. – S,B,P,PP
 • Dodano drukowanie danych osoby wystawiającej w raporcie FV Pro forma – wzór własny angielski. – P,PP
 • Dodano możliwość drukowania pozycji wg kolejności lokalizacji na wydrukach PZ i WZ. – S,B,P,PP
 • Dodano możliwość wyboru roku w raporcie „Obrót w miesiącach wg. krajów”. – P,PP
 • Dodano nowy parametr w raporcie Faktura pro forma „VAT w walucie bazowej”. – S,B,P,PP
 • Dodano drukowanie pola Kod kraju pochodzenia na wydruku Intrastat. – P,PP
 • Poprawiono pobieranie kwoty do obliczenia VAT na wydruku pro forma. – S,B,P,PP
 • Poprawiono wydruk dokumentów korekt fv marża na rejestrze VAT. – S,B,P,PP
 • Poprawiono wydruk FV VAT wzór własny – polski angielski, wyłączenie wydruku rabatów powodowało brak wydruku kodów CN. – P,PP

GNIAZDA ROZSZERZEŃ

 • Dodano gniazdo obsługi dla przycisku „Wybór tytułem” z obsługą PRZED/PO a także zmienną PO, która zwróca wybrany tytuł z dostępnych opisów dokumentów finansowych. – PP

UPRAWNIENIA

 • Poprawiono działanie uprawnienia na obsługę słowników pól dodatkowych. – B,P,PP

URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE

 • Poprawiono współpracę z wagą CAS CL5200P. – B,P,PP
Image