Nowa wersja enova365 z numerem 2206.2.2

W dniu 8.08.2022 roku opublikowana została wersja enova365 oznaczona numerem 2206.2.2.

Szczegóły udostępnionych funkcjonalności oraz zmian dostępne są w ulotce.

W wersji udostępniono nowe funkcjonalności systemu enova365 w obszarach: Business Intelligence, Sprzedaż i CRM, Handel i Magazyn, Kadry Płace, Finanse i Księgowość, Procesy, Projekty i usługi, Produkcja oraz Systemowym.

W module Business Intelligence:

 • Wprowadziliśmy możliwość wyboru sposobu ustawiania filtrowania dat według okresu oraz według daty, dzięki temu zwiększony został zakres możliwości analizowania danych zawartych na panelach BI.
 • Udostępniliśmy możliwość manualnego wskazywania pól grupujących w konstruowanych domenach i raportach, dzięki czemu użytkownik ma pełną swobodę podczas tworzenia agregacji i wskazywania pól.

W module CRM:

 • Dodaliśmy mechanizm automatycznego generowania faktur proforma, wystawianych do zapotrzebowania do szkolenia. Od teraz faktury proforma będą wystawiane i wysyłane na adres email, zgodnie z wprowadzoną konfiguracją, w zależności od posiadanej licencji.

W module Handel:

 • Dodaliśmy słownik kodów CPV wypełniony danymi, które są używane w procedurze zamówień publicznych. Umożliwiliśmy przypisywanie kodu do karty towaru.
 • Udostępniliśmy obsługę przesyłek paletowych i kopertowych dla kurierów DHL, UPS, FedEx.

W module Księgowość:

 • Umożliwiliśmy obsługę księgową wielu firm w jednej bazie. Specjalna konfiguracja wielu firm w jednej bazie jest przeznaczona dla organizacji, które zarządczo stanowią jeden byt, ale formalnie podzielone są na wiele firm (głownie spółki w ramach grup kapitałowych). Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o firmach, które mają jeden zespół księgowo-płacowy, który pracuje na rzecz wielu firm z grupy.

W module Produkcja:

 • Dodaliśmy nową listę „Rejestracje Prac”, która zawiera dane o wszelkich zdarzeniach, związanych z realizacją operacji, takich jak m.in: rozpoczęcie operacji, raportowanie postępu, a także listy „Definicje braków” oraz „Meldunki braków”.
 • Wprowadziliśmy ulepszenia, polegające na automatycznym wyliczaniu kosztu wytworzenia dla użytkowników systemu, którzy wystawiają w relacji do ZP dokumenty PWP w cenie rzeczywistej.
 • W konfiguracji systemu dodaliśmy nowy parametr o nazwie: „Pozwalaj na ujemne ilości/wartości”.
 • Dodaliśmy w oknie „Pozycja technologii” nowy warunek o nazwie: „Pomiń w kalkulacji”.
 • W Konsoli Produkcyjnej dodaliśmy nowy filtr: „Moje operacje”, który wyświetla operacje, do których operator jest zalogowany tzn. te operacje, dla których kliknął „Dołącz”.

W module Workflow:

 • Przygotowaliśmy szereg nowych funkcjonalności dla łatwiejszej pracy z definicjami kreatorów:
  • dodaliśmy zakładkę Algorytm kreatora, udostępniającą edytor kodu,
  • zmodyfikowaliśmy listę opcji dostępnych w polu Algorytm na definicji kreatora,
  • dodaliśmy zakładkę Powiązania, która zawiera listę powiązań definicji kreatora z innymi obiektami oraz pozwala na dodanie nowych,
  • dodaliśmy zakładkę Powiązane kreatory, która umożliwia podejrzenie i zbudowanie połączeń między tymi obiektami a definicją kreatora,
  • wprowadziliśmy nowe pole Typ, które pozwala na wskazanie definicji obiektu, który będzie nadrzędnym dla kreatora,
  • dodaliśmy nowe pole Nazwa formatowana, wartość wpisana w tym polu będzie widoczna dla użytkownika uruchamiającego kreator i przechodzącego przez kolejne kroki.

W obszarze Systemowym:

 • Dodaliśmy możliwość pobierania wydruków w formacie dokumentów Word (DOCX).
 • W aplikacji mobilnej dla systemów iOS i Android dodaliśmy kreator przeprowadzający użytkownika przez kolejne kroki konfiguracji połączenia z bazą danych.

Zgodnie z warunkami gwarancji dla wszystkich Klientów posiadających aktualną gwarancję, nowe wersje systemu enova365 są dostępne na stronie www, bez dodatkowych opłat.

Image